Niemand aan de Zijlijn! | Leven–Leren–Werken
16508
page-template-default,page,page-id-16508,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Leven–Leren–Werken

Wat is het fijn om na een dag werken moe thuis te komen en met plezier en voldoening daar op terug te kijken! We willen allemaal van betekenis zijn! Trots kunnen melden dat het weer een mooie dag op de opleiding was, dat je een schouderklopje van de baas hebt gekregen of dat de timmerman tevreden met je werk was. Werk, een passende opleiding of een combinatie van deze twee, zorgt voor ontwikkeling en biedt perspectief.

 

NadZ wil iedereen een perspectief bieden. Maar vooral ook samen met deelnemers op zoek gaan naar dat perspectief. Er voor zorgen dat je weer ‘mee’ kunt doen. Dat, mocht het nodig zijn, in gezamenlijkheid een oplossing gezocht wordt voor de zaken waar tegenaan gelopen wordt. Werken aan een prettig en mooi leven!

 

Werkwijze NadZ

Na aanmelding volgt er een kennismaking en een periode van zo’n twee weken waarin de deelnemer zich kan oriënteren. Na de oriëntatie wordt er een trajectplan opgesteld met een aantal concrete doelstellingen voor een periode van tenminste drie maanden.

 

Na elke drie maand volgt er een evaluatie m.b.t. de doelen en wordt zonodig het trajectplan bijgesteld voor, opnieuw, een tijdsbestek van drie maanden.